-

Η εταιρεία Δ.Τσακουμάγκος Α.Ε. ιδρύθηκε το 1979 με αρχική επωνυμία Δ.Τσακουμαγκος & ΣΙΑ Λατομείο Κύκλος Ο.Ε. με ομόρρυθμους εταίρους τους: 1)Δημήτριο Τσακουμάγκο, 2) Σταμάτιο Τσακουμάγκο και 3) Γραμματική Καλμούκου. Σκοπός της εταιρείας ήταν η παραγωγή και πώληση παντός λατομικού προϊόντος , έτοιμου σκυροδέματος ,τσιμεντόλιθων κ.α.Tο 1989 η Ο.Ε μετατρέπεται σε Ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία Δ.Τσακουμάγκος Α.Ε. Η εταιρία εκσυγχρονίζεται συνεχώς με την αγορά καινούργιου πάγιου εξοπλισμού, εκσυγχρόνισε το εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου, δημιούργησε αποθήκη-μηχανουργείο για τη συντήρηση και την επισκευή του μηχανολογικού εξοπλισμού και επεκτάθηκε στην παραγωγή ασφαλτικών προιόντων.


Ισολογισμός 2012

Ισολογισμός 2013